Cursus – Et Nos In Arcadia

Cursus

 Wetenschappelijke Dag Et Nos in Arcadia 2023:

 

 

Vrijdag 17 november 2023

Locatie: de Sonnerie te Son 

 

Sprekers:

prof. Fridus van der Weijden

Tim Thomassen

Deze dag bied een kijk binnen de wereld van parodontologie anno 2023, waar nieuwe richtlijnen de weg wijzen naar een gestructureerde aanpak van parodontale problemen. In de lezingen zullen we aan de hand van de Nederlandse en internationale richtlijnen dieper ingaan op de preventie en behandeling van parodontale aandoeningen. We zullen belangrijke aspecten van deze richtlijnen meer in detail belichten. Ook de implantologie komt aan bod waarin vooral de preventie en behandeling van peri-implantaire aandoeningen wordt uitgediept. Ook het belang van de vormgeving van implantaatgedragen restauraties komt in dit kader aan de orde.

We willen graag laten zien hoe de nieuwste richtlijnen en benaderingen je kunnen helpen om jouw patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Samen willen we ontdekken hoe we de mondgezondheid kunnen optimaliseren en de patiënttevredenheid kunnen vergroten, met behulp van de meest recente richtlijnen als kompas.

 

 

De flyer 2023 is te bekijken via deze link   https://www.etnosinarcadia.nl/flyer-cursus/

 

Wij hopen alle deelnemers en nieuwe deelnemers en onze sponsoren weer te zien voor weer een geweldige dag.

 

Team Arcadia

Standhouders